Om Manacor

Manacors affärsidé är att genom aktivt ägande investera i och utveckla företag där fastigheter utgör kärnverksamheten. Ägandet sker indirekt via aktieinnehav eller direkt, via dotterbolagen Stadsnyckeln AB och Holocen AB, med målet att skapa en diversifierad och god långsiktig värdetillväxt.