Holocen

Holocen är ett fastighetsbolag som aktivt förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter.

Stadsnyckeln

Stadsnyckeln förvärvar och förvaltar fastigheter i de centrala delarna av landets större städer.

Novier

Novier är en av Sveriges större fastighetsrådgivare och erbjuder rådgivning inom fastighetstransaktioner, uthyrning och värdering.