Noterade innehav

Manacor fokuserar på aktivt ägande i bolag som verkar inom fastighetsbranschen innehaven förändras övertid. Exempel på noterade innehav är:

Genova

Genova Property Group, Genova, är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Storstockholm och Uppsala. Verksamheten drivs inom två områden – långsiktig fastighetsförvaltning samt bostadsproduktion av attraktiva bostads- och hyresrätter.

Balder

Fastighets AB Balder är en börsnoterad fastighetskoncern som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien.

Nyfosa

Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Med deras opportunistiska strategi investerar dom i fastigheter i olika geografier och kategorier.

Stenhus Fastigheter

En koncern som utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter.

Stenhus Fastigheter

Aktiekurs Stenhus Fastigheter