Direktägda fastigheter

Manacor investerar direkt i fastigheter via dotterbolaget Stadsnyckeln.

Stadsnyckeln

Stadsnyckeln

Stadsnyckeln förvärvar fastigheter i de centrala delarna i Sveriges större städer ofta med omfattande kontorsinslag. Företagets hyresgäster verkar ofta inom branscher som finans, juridik, management och IT samt medier och reklam. www.stadsnyckeln.se