Innehav

Manacor fokuserar på aktivt ägande i bolag som verkar inom fastighetsbranschen. Genom aktivt ägande utvecklar Manacor företag och fastigheter för att skapa god långsiktig värdetillväxt genom ökning av substansvärdet.