Manacor investerar direkt i fastigheter via dotterbolagen Stadsnyckeln och Holocen.

Stadsnyckeln

Stadsnyckeln förvärvar fastigheter i de centrala delarna i Sveriges större städer ofta med omfattande kontorsinslag. Företagets hyresgäster verkar ofta inom branscher som finans, juridik, management och IT samt medier och reklam. www.stadsnyckeln.se

Holocen

Holocen förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter. Geografiskt fokuserar bolaget framför allt på Mälardalen, Skåne och samtliga kommuner längs västkusten. Förvärv av utvecklingsprojekt och byggrätter med betydande samhällsinslag sker över hela Sverige. www.holocen.se