Stockholm Kungsträdgården

Välkommen till Manacor!

Manacor Deco

Vi utvecklar företag där fastigheter utgör kärnverksamheten genom aktivt ägande. Ägandet sker indirekt via aktieinnehav eller direkt, via dotterbolaget Stadsnyckeln AB. Målet är att skapa en diversifierad och god långsiktig värdetillväxt.

Onoterade innehav

Onoterade innehav

Våra onoterade innehav är i dagsläget Stadsnyckeln, Novier och Företagsparken.

Projekt - Genova - Balneum
Projekt - Genova - Botanikern
Noterade innehav

Noterade innehav

Vi fokuserar på aktivt ägande i bolag som verkar inom fastighetsbranschen innehaven förändras övertid.
Exempel på noterade innehav är Genova, Randviken, SBB och Stenhus.

Direktägda fastigheter

Direktägda fastigheter

Manacor investerar direkt i fastigheter via dotterbolaget Stadsnyckeln.

Stockholm Kungstornen Kungsgatan