Stockholm Kungsträdgården

Välkommen till Manacor!

Manacor Deco

Vi utvecklar företag där fastigheter utgör kärnverksamheten genom aktivt ägande. Ägandet sker indirekt via aktieinnehav eller direkt, via dotterbolagen Stadsnyckeln AB och Holocen AB. Målet är att skapa en diversifierad och god långsiktig värdetillväxt.

Läs mer om Manacor »

Onoterade innehav

Onoterade innehav

Våra onoterade innehav är i dagsläget Novier, Stadsnyckeln samt Holocen.

Mer om onoterat »

Projekt - Genova - Balneum

Projekt - Genova - Botanikern

Noterade innehav

Noterade innehav

Vi fokuserar på aktivt ägande i bolag som verkar inom fastighetsbranschen innehaven förändras övertid.
Exempel på noterade innehav är Genova, Randviken, SBB och Stenhus.

Mer om noterat »

Direktägda fastigheter

Direktägda fastigheter

Manacor investerar direkt i fastigheter via dotterbolagen Stadsnyckeln och Holocen.

Mer om direktägande »

Stockholm Kungstornen Kungsgatan