Om Manacor

Manacors affärsidé är att genom aktivt ägande investera i och utveckla företag där fastigheter utgör kärnverksamheten. Ägandet sker indirekt via aktieinnehav eller direkt, via dotterbolaget Stadsnyckeln AB, med målet att skapa en diversifierad och god långsiktig värdetillväxt.