Engagemang

Maskrosbarn

I Sverige lever ca 500 000 barn och ungdomar med en förälder som har ett missbruk eller som mår psykiskt dåligt.

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn har sedan 2005 arbetat med att förbättra deras levnadsvillkor. Detta görs bland annat genom utbildningar, föreläsningar samt stödverksamhet i form av helg- och lovläger, torsdagsmys, internetstöd och personliga coacher.

Maskrosbarn har bland annat mottagit utmärkelser så som; Svenska Hjältar, Bris Priset, F Säkerhetsnålen och år 2014 blev Maskrosbarn diplomerade av FN för sitt arbete med mänskliga rättigheter.

www.maskrosbarn.org

Maskrosbarn